ಪುಟ_ಬ್ಯಾನರ್

VTM ಟ್ಯೂಬ್

VTM ಟ್ಯೂಬ್

 • ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಮಾದರಿಯ ಸಂಗ್ರಹ ನೈಲಾನ್ ಫ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಥ್ರೋಟ್ ಓರಲ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ಸ್ ಫ್ಲಾಕ್ಡ್ ನಾಸಲ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್

  ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಮಾದರಿಯ ಸಂಗ್ರಹ ನೈಲಾನ್ ಫ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಥ್ರೋಟ್ ಓರಲ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ಸ್ ಫ್ಲಾಕ್ಡ್ ನಾಸಲ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್

  ಫ್ಲಾಕ್ಡ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಏಕ-ಬಳಕೆಯ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಧನಗಳ ಹೊಸ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ.ಫ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ವರ್ಧಿತ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ-ಲೇಪಿತ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ - ಫ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ (ಬಹು ಉದ್ದದ ಫೈಬರ್‌ಗಳು) ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಲ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಾಯಿಯ ಅಥವಾ ಮೂಗಿನ ಗಂಟಲಿನ ಸ್ವ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತವೆ.ಮಾದರಿಗಳ ಮಾದರಿಯ ನಂತರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಶೇಖರಣಾ ಕೊಳವೆಗೆ ಹಾಕಬಹುದಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಾಫ್ಟ್.ಹಿಂಡು ಸ್ವ್ಯಾಬ್‌ಗಳಿಂದ ವಸ್ತುವು ದ್ರವ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತದೆ.

 • ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಮಾದರಿಯ ಸಂಗ್ರಹ ನೈಲಾನ್ ಫ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಥ್ರೋಟ್ ಓರಲ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ಸ್ ಫ್ಲಾಕ್ಡ್ ನಾಸಲ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್

  ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಮಾದರಿಯ ಸಂಗ್ರಹ ನೈಲಾನ್ ಫ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಥ್ರೋಟ್ ಓರಲ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ಸ್ ಫ್ಲಾಕ್ಡ್ ನಾಸಲ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್

  ಫ್ಲಾಕ್ಡ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಏಕ-ಬಳಕೆಯ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಧನಗಳ ಹೊಸ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ.ಫ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ವರ್ಧಿತ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ-ಲೇಪಿತ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ - ಫ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ (ಬಹು ಉದ್ದದ ಫೈಬರ್‌ಗಳು) ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಲ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಾಯಿಯ ಅಥವಾ ಮೂಗಿನ ಗಂಟಲಿನ ಸ್ವ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತವೆ.ಮಾದರಿಗಳ ಮಾದರಿಯ ನಂತರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಶೇಖರಣಾ ಕೊಳವೆಗೆ ಹಾಕಬಹುದಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಾಫ್ಟ್.ಹಿಂಡು ಸ್ವ್ಯಾಬ್‌ಗಳಿಂದ ವಸ್ತುವು ದ್ರವ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತದೆ.

 • VTM ನೊಂದಿಗೆ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯೂಬ್, VTM ಟ್ಯೂಬ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂಗಿನ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಮೌಖಿಕ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ VTM ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ನೊಂದಿಗೆ

  VTM ನೊಂದಿಗೆ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯೂಬ್, VTM ಟ್ಯೂಬ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂಗಿನ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಮೌಖಿಕ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ VTM ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ನೊಂದಿಗೆ

  ಫ್ಲೂ, ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ, ಕೈ-ಕಾಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ರೋಗ, ದಡಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಮೈಡಿಯ, ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಗೆ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಬಾಯಿಯ ಕುಹರ, ಗಂಟಲು, ನಾಸೊಫಾರ್ನೆಕ್ಸ್, ಗುದದ್ವಾರ ಇತ್ಯಾದಿ.